Tyskland
2009

Cochem

Rüdesheim

På Rhen
mellan
Rüdesheim
och Loreley

Goslar


Alster i
Hamburg