Skåne
Fyledalen våren 2005.
Fyledalen 2005. 31 januari, 8 mars, 19 mars och 19 april.
Nr: 059. Speltid: 13,49 min.

Sjöbo - Vombs ängar med varmluftsballong.
Uppackning av ballongen. Färden mellan Sjöbo och Vombs ängar norr Veberöd. Champagnen och ceremonin.
Nr: 064B. Speltid: 9,37 min.

Hallamölla mars 2005.
Bilderna tagna den 26 mars 2005. Från både syd- och nordsidan av Verkaån och börjar uppe vid bron och första
fallet för att sedan fortsätta bort mot öster och första vadet. Fortsätter med några bilder från avverkningen norr
Verkaån och avslutas vid den lilla sjön innan Verkasjön.
Nr: 066. Speltid: 7,24 min.

Tre åar (Tryde-, Fyle- och Nybroån).
Börjar vid gamla järnvägsbron över Trydeån som rinner ut i Fyleån vid Fylan. Fortsätter med bilder från där gamla tegelbruket en gång låg. Bilder från bron sydväst Benestad. Allevad. Svenstorps villa för att därefter sluta vid Nybroåns utflöde i Östersjön vid Nybro.
Nr: 104. Speltid: 13,09 min.

Åter BildSpelsregister