Samos

Foto
från
26 augusti
till
9 september
1994.