Provence
mm

Foto från en resa i
Provense midsom-
marveckan 2007.
från Avignon i norr
till Cassis i söder
och från Saintes
Maries-de-la-Mer i
väster till Aix de
Provence i öster
från 16 till 24
juni.