Paris med omnejd

Foto
från
19 till 22
april
1999.