Skottland
Fotona tagna under en bussresa
den 10 till 17 september
2008